MATERI SYAR’IYYAH merupakan materi agama islam yang menitik beratkan pada beberapa mata pelajaran penting yang berbasis agama islam seperti : 

  1. Tauhid
  2. Hadits
  3. Fiqh
  4. Adab dan akhlak
  5. Siroh sahabat (khusus kls 3Mmtw)
  6. Tajwid
  7. Khot imla’